Proces zarządzania kapitałem intelektualnym

Twój kierunek

rozwoju

O Nas

Nasze produkty tworzymy kierując się zasadami dobrej długotrwałej współpracy przynoszącej oczekiwane rezultaty.

Usługi

Gry kontekstowe

 

Projektujemy i tworzymy gry planszowe o określonym kontekście czyli o produktach, procesach, przepisach, ustawach, technikach i motywacji sprzedaży oraz innych autorskich rozwiązań stosowanych przez naszych klientów.

e-learning

 

Oferowane przez nas szkolenia e-learningowe są fabularyzowane dzięki czemu materiał merytoryczny, jest opakowany w ciekawy i przyciągający uwagę format.

Szkolenia

 

Oferujemy naszym klientom szkolenia dostosowane do ich potrzeb dzięki temu osiągają oni lepszą specjalizację realizując tym samym swój cel nadrzędny jakim jest powiększanie wartości swojej firmy.
Zakres wiedzy praktycznej, który można zdobyć na szkoleniach otwartych jak i zamkniętych może być bardzo szeroki – począwszy od szkoleń zarządzania czasem, poprzez szkolenia finansowe, szkolenia ze sprzedaży, szkolenia menedżerskie skończywszy na wysoce specjalistycznych szkoleniach dla trenerów.

Employer branding

 

Tworzymy gry planszowe i elektroniczne wspierające działania firm mające na celu budowanie jej wizerunku jako atrakcyjnego pracodawcy oferującego doskonałe środowisko dla rozwoju kariery obecnych i potencjalnych pracowników.

Aplikacje

 

Realizujemy gry, programy wsparcia sprzedaży i systemy motywacji sprzedaży w formie narzędzi elektronicznych – aplikacji dostępnych zarówno w wersjach desktopowych jak i mobilnych.

Co mówią zamawiający zamówienia?

…nie wszyscy prowadzący w mojej firmie są tak świetni jak sami o tym myślą, nie mam już siły ich szkolić, co  mam z tym zrobić?…

…szkolenia potrzebują „świeżości” w formie, ludzie się nudzą, mam problemy z frekwencją…

…uczestnicy oczekują zabawy, aktywności, jak to zrobić, gdy do przekazania jest olbrzymi zakres wiedzy?…

…wydajemy coraz więcej pieniędzy na szkolenia, a efekty są marne…

Czego uczestnicy szkoleń nie lubią?

…braku efektu – materiału jest tak dużo, że i tak nic nie zapamiętam…

…monotonnych monologów i kiepskich prowadzących…

…nieczytelnych prezentacji PowerPoint…

…powtarzania kolejny raz tego samego tylko w inny sposób…

Co przez uczestników szkoleń jest najbardziej doceniane?

Prowadzących z profesjonalnym warsztatem trenerskim.

Możliwość rywalizacji z innymi uczestnikami, emocje.

Ćwiczenia angażujące, ale nie inwazyjne.

Dobrą atmosferę zajęć, śmiech, zabawę.

Dobrze przygotowana warstwa merytoryczna.

Gry kontekstowe

Gry o produktach

 

Eksponują cechy produktów i ich zdolności konkurowania. Cross selling z innymi produktami z oferty.

Gry o procesach

 

Uczą i informują o ścieżkach komunikacji obowiązujacych w organizacji, skierowanych na zewnątrz i do wewnątrz.

Gry o przepisach

 

Atrakcyjna formuła przekazu obowiązujących przepisów prawa dla osób nie związanych profesjonalnie z prawem.

Gry prewencyjne

 

Kształtują pożądane zachowania zarówno po stronie klientów jak i pracowników.

Gry promocyjne

 

Promują organizację, misję, ofertę.

Struktura produktu

 

Budowanie świadomości produktu. Informowanie o jego cechach oraz dostępnych wersjach i opcjach.

Wsparcie sprzedaży

 

Budowanie świadomości klientów o dostępnej ofercie w miejscu sprzedaży.

Zastosowanie

Jak to działa?

 

 

Ocena efektywności szkolenia Managerów Sprzedaży
przy zastosowaniu gier kontekstowych

badanie na próbie 214 osób w 2015r w branży finansowej

 

Bardzo dobry

Dobra

Słaba

Metoda 4 kroków

Zespół merytoryczny Gry dla Biznesu na podstawie szeregu badań i opracowań związanych z procesem przyswajania wiedzy, prowadzonych przez ośrodki naukowe na całym świecie, opracował autorską metodę dydaktyczną 4 kroków efektywnego uczenia opartą o tworzenie i wykorzystywanie w procesie szkoleń gier kontekstowych.

Są ciekawi chcą się uczyć…

Lubią się bawić…

Rozumieją zasady gry…

Lubią rywalizować…

Nie przeszkadza im, że przy okazji zabawy się uczą…

Uczą się poprzez własne doświadczenia, słuchając i obserwując innych.

Najlepiej zapamiętują pod wpływem emocji…

Kontakt

 

Poznaj nas już dziś